miruka
26.03.17,16:34
Robím si daňové priznanie k dani z príjmov.Mám 2 účastnícke zmluvy DDS. Jednu staršiu do ktorej už 2 roky neprispievam a jednu novú od 01.01.2015 do ktorej prispievam. Na riadok 40 by som mohla dať zaplatené příspěvky na DDS, ak spĺňam 2 podmienky:
•príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
•daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.
Prvú podmienku spĺňam určite. Druhú podmienku neviem, lebo mám uzatvorené ešte tú jednu staršiu účastnícku zmluvu DDS do ktorej teraz neprispievam.
Teraz som na vážkach či si uplatniť zaplatenú čiastku z DDS či nie? Ďakujem.