Zuzana+íýá
26.03.17,18:11
SZČO do júna fakturoval pre slovenskú firmu. Od júla je vyslaný do Maďarska, prácu vykonáva v Maďarsku a fakturuje pre maďarskú firmu (štvrťročne podáva súhrnný výkaz). Podáva daňové priznanie B. Výdavky uplatňuje paušálne 40% + odvody. Otázka je či všetky príjmy sa zdania alebo príjem zo zahraničia sa zapíše do (riadku 85 úhrn príjmov (základov dane) podľa § 5,6 a 8 zákona) ?
Anik
26.03.17,18:20
Ak tie práce vykonáva na SVK živnostenský list tak všetky príjmy sú súčasťou SVK príjmu aj príjmy od Maďarského odberateľa. Určite nie do r. 85
kn-alka
26.03.17,18:53
slovenská živnosť = slovenský príjem - je jedno komu fakturuje.