Jana103
27.03.17,08:11
Dobrý deň,
s.r.o. - mikro účtovná jednotka uskutočňovala v roku 2016 transakcie so závislými osobami. Ako mikro účtovná jednotka má povinnosť viesť skrátenú transferovú dokumentáciu. Musí viesť túto dokumentáciu o všetkých transakciách alebo iba o transakciách významného charakteru? Ak iba o významných transakciách a všetky transakcie v danom zdaňovacom období boli nevýznamného charakteru, t.j. nemusí viesť transferovú dokumentáciu, musí vypĺňať aj tabuľku I v daňovom priznaní k dani z príjmov PO? Ako by to bolo v prípade všetkých nevýznamných transakcií u účtovnej jednotke, ktoré by mala viesť základnú dokumentáciu (malá účtovná jednotka)?

Ďakujem veľmi pekne.