EKO-HAUS
27.03.17,08:58
V Číne sme zakúpili materiál za USD. Platili sme vopred. Máme kurzový rozdiel z tejto obchodnej transakcie zahrnúť do vstupnej ceny materiálu a účtovať na účte 112 (keďže jeho výšku v okamihu príjímania materiálu na sklad už presne poznáme) alebo ho máme zúčtovať na účte 563 a do vstupnej ceny materiálu nezahrnúť ?