mother
27.03.17,09:00
ak mám nasledujúce údaje, ako to mám správne zaúčtovať v podvojnom účtovníctve?
daňová povinnosť 161,24
daňová licencia 480
daň na úhradu 480
prenos zápočtu daň. licencie 480-161,24= 318,76
Žabinka
27.03.17,09:19
prenos zápočtu daň. licencie 480-161,24= 318,76 - neúčtuješ, iba eviduješ pre započítanie v nasl. 3 účt. obdobiach
DL 480 je pre teba daň, účtuješ k 31.12. predpis 591-AU/341-AU