renata
27.03.17,13:49
SZČO, športová činnosť do 31.12.2016, posledná faktúra vyhotovená 31.12.2016, úhrada 15.1.2017. Registrácia na DÚ zrušená vo februári 2017. Treba robiť úpravu základu dane a príjem z 15.1.2017 dať do roku 2016, alebo môžem do 2017 ?
Soňa K
27.03.17,16:38
Príjem v roku 2017 patrí do roku 2017. Ku dňu zrušenia živnosti vysporiadavaš pohľadávky a záväzky, ak nejaké sú.
renata
27.03.17,19:50
Ďakujem. Pri zrušení živnosti je to aj mne jasné. Tam je rozhodujúci zánik oprávnenia na podnikanie - čiže zrušenie živnosti. Ale činnosť športovca nie je vykonávaná na základe živnosti a za ukončenie podnikania pri SZČO sa teda podľa zákona o dani z príjmu § 17, ods. 9 považuje skončenie poberania príjmov . Ak to správne chápem, tak potom ak som ukončila činnosť k 31.12.2016 ale až v roku 2017 som skončila s poberaním príjmov, tak poslednú vystavenú faktúru za SZČ uvediem do DP ako pohľadávku a príjem zdaním v roku 2017 ?
Soňa K
27.03.17,21:04
Áno
renata
28.03.17,06:14
Ďakujem.