mother
27.03.17,15:48
Prosím poraďte mi, čo mám robiť, ak som teraz pri spracovaní Učtovnej závierky za rok 2016 zistila, že v Učtovnej závierke za 2015 som zrobila chybu, ktorá ovplyvnila výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení? V účtovnej závierke sa uavádzajú hodnoty aj z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia a teraz neviem, či to mám opísať s chybou, alebo bez chyby opravené. Alebo musím aj nanovo písať nejakú opravnú Učtovnú závierku za rok 2015?