zuzana@123
27.03.17,19:57
mám spraviť DP zamestnancovi, ktorý má príjem zo Slovenska a zo zahraničia a v oddieli 5 mám prirátať poistné aj zo zahraničia alebo v riadkoch 33 , 33 a a 33 b platí len pre odvody na Slovensku ?
Katy a R
27.03.17,20:13
kukneme poučenie na vyplnenie DP A .. cit kúsok:
"... Príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí v brutto výške, bez odpočítateľných položiek, resp. nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí (uvedené v úhrne príjmov na riadku 32) a poistné, charakteru povinného poistného a príspevkov, preukázateľne zaplatené v zahraničí (uvedené v úhrne povinného poistného na riadku 33), sa uvedú v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Ak z predloženého potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom nie je možné rozdelenie tohto poistného podľa riadkov 33a a 33b, vyplní sa len riadok 33. ..."