hebrer
27.03.17,22:22
Ako živnostníkovi, ktorý platil v roku 2015 preddavky na daň z príjmu a zdravotné poistenie mi bol v roku 2016 vrátený: preplatok z dane príjmu X eur a preplatok z vyúčtovania zdravotného poistenia Y eur. V daňovom priznaní za rok 2016 sa preplatok z dane z príjmu X eur prijatý v roku 2016 nezapočítava do daňového základu za rok 2016, ale preplatok prijatý zo zdravotnej poisťovne Y eur sa do daňového základu započítava, je to tak? Prosím o potvrdenie a prípadne vysvetlenie/odkaz. Ďakujem.
veronikasad
27.03.17,22:27
Preplatok RZZP bol zdanený?
hebrer
27.03.17,22:42
Bola mi vrátená celá suma podľa ročného zúčtovania z VŠZP: uhradené preddavky - vypočítané poistné. Ročné zúčtovanie nespomína žiadne zdanenie.
veronikasad
27.03.17,22:52
Z akého dôvodu vznikol preplatok? SZČO bol časť roka PN a počas tohto obdobia platil preddavky? Alebo ide o poistenca štátu?