martinoc
28.03.17,06:29
Je možné požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, ak mal daňovník len príjmy zo závislej činnosti?
veronikasad
28.03.17,07:02
Predĺženie nežiadas, ale oznamujes na predpísanom tlačive. Je to možné aj pri DP typu A.
martinoc
28.03.17,08:19
Super, ďakujem
JurajO
28.03.17,21:01
Nemusí byť predpísané tlačivo, môžeš si to naformulovať sám a poslať poštou / doniesť osobne na príslušný DÚ.
Alebo ak máš občiansky s čipom, môžeš to podať cez financnasprava.sk, tam je na to tlačivo. Je dosť všeobecné, treba to tam vyklikať a dopísať.