nikola245
28.03.17,08:04
Spoločnosť vznikla v novembri 2016. Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň počítam normálne z riadku 500. T.j. ako keby to bola daň za celý rok. Je to tak?

Odpovedám si sama:

Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie podľa § 42 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, to znamená, že už neprepočítava daňovú povinnosť a v prípade, ak existoval vo svojom prvom zdaňovacom období menej ako 3 mesiace, v nasledujúcom zdaňovacom období už neplatí preddavky na daň na základe predpokladanej dane.