Ivusik_Pampusik
28.03.17,09:41
Dobrý deň,

uvažujem správne,


daň (r.100) = 1200 €
daň (r.800) = 1000 €,
daň alebo licencia na úhradu (r.1100) = 960 € (licencia)
(započítavali sme si kladný rozdiel medzi daň. licenciu a daňou z pred. období = 40 €)

že na 591 zaúčtujem sumu 1000 € (čistý VH = 200€) ???Ďakujem.
Žabinka
28.03.17,09:58
591/341 účtuješ sumu ktorú platíš.. čiže sumu z riadku 1100 daňového priznania..
daň (r.100) = 1200 € - nerozumiem zápisu, na r.100 nie je daň ale HV pred zdanením, čiže trieda (6) mínus trieda (5) - suma z tabuľky F..
v otázke máš veľa rôznych čísiel, ktorých súvislosť nerozumiem..
tina.mm
28.03.17,10:12
Zaúčtuješ sumu 960 EUR 591/341 z riadku 1050 DP.