CECHY
28.03.17,09:54
Tweety
28.03.17,09:55
ÁNo, termín riadneho podania je 31.3.2017.