Agacs
28.03.17,10:05
FO osoba, ktorá je konateľom aj spoločníkov jednoosobovej s.r.o. prenajíma nebytové priestory pre vlastnú s.r.o. na základe nájomnej zmluvy, musí mať vypracované aj tzv. transferové ocenenie? Nemá niekto vzor ako to má vyzerať?
Tejto s.r.o. fakturujú služby-práce vykonané rodinní príslušníci, ktorí sú SZČO.
Je potrebné i pre tie práce mať vypracované transferové ocenenie? Ak áno, tiež by som potrebovala vzor.
Ďakujem pekne
Tweety
28.03.17,10:10
ÁNo je zo zákona potrebné mať TO.