Lubica H
28.03.17,11:50
Kamarátka jednorazovo účinkovala v televíznom programe, za čo jej bol vyplatený honorár za umeleckú činnosť. K vyplatenému honoráru dostala potvrdenie, z ktorého vyplýva, že daň nebola odvedená. Daňovému úradu nič nenahlásila. Bude si podávať daňové priznanie pre FO typ B. Odmena bola 100 EUR, odvod do fondov 2 EURA. Môže si aj na túto sumu uplatniť výdavky vo výške 40% aj keď žiadne iné okrem 2% odvodu do umeleckého fondu nemala? Okrem tohto honoráru mala ešte príjem zo závislej činnosti.
Jana Motyčková
28.03.17,12:25
Áno, môže si uplatniť 40%
Lubica H
29.03.17,11:25
Ešte by som potrebovala potvrdiť/vyvrátiť moju domnienku - v daňovom priznaní fo typ B v časti, kde sa zaškrtáva uplatňovanie výdavkov percentom príjmov sa píše aj počet mesiacov, v ktorom daňovník začal alebo skončil poberanie príjmov z použitia diela a z umeleckého výkonu. V potvrdení, ktoré kamarátka dostala, je uvedené obdobie 1.1.-31.12.2016. - takže sem treba napísať 12 (mesiacov)? Aj keď to je iba jednorazová záležitosť? A je to veľká chyba, ak toto políčko ostane voľné? Ja si myslím, že keďže je to taká malá suma, je to asi jedno a mohlo by to ostať aj voľné.
Katy a R
29.03.17,11:27
ak je v potvrdení celý rok - tak nič nepíšeš - je to tam vysvetlené;)
Lubica H
29.03.17,12:04
vďaka