Hyben Pavol
28.03.17,13:07
Dobrý deň.
Zaúčtoval - resp.vyriešil som to správne,
Zakúpili sme Mobilný telefón od O2 formou bezúčelovej pôžičky.
Úhrada MT v hotovosti / Faktúra nebola vystavená /:

1. Suma uhradená v hotovosti 290 eur. a 96 eur. je BúP
321,67 suma bez dane 501 / 211 Vstup do DPH
64.33 suma dane 343 / 211 Vstup do KVDPH
- 96 suma pôžičky 501 / 211 Poníži sa účet 501
Čiže pokladňa skutočný výdaj súhlasí.

2. Zmluva o BúP
96 eur. 501/479
Čiže na účte 501 mám plnú sumu.

3. DF za služby MT a splatka BúP
518/321
479/321

Múže byť účet 479 alebo radšej 379 ide o dlhodobú BúP / splatenie do 24 mesiacov / z obchodného vzťahu.

Ďakujem.
Soňa K
28.03.17,15:56
Odpočet DPH bez faktúry ?
Hyben Pavol
28.03.17,16:03
Áno bez faktúry. Faktúru nevystavili. Mám len Pokladničný doklad.
Soňa K
28.03.17,16:21
PD spľňa všetky náležitosti zjednodušeného dań. dokladu ? Takže ho môžeš použiť do DPH ? Pri týchto pôžičkách je vždy uzatvorená Zmluva, v ktorej sú dohodnuté splátky a ostatné podmienky úveru. Doklad by mal byť vystavený na celú hodnotu MT, z pokladne odchádza určitá časť, zvyšok treba zaúčtovať na záv. voči O2 a cez faktúry ho postupne splatíte. Nákup MT 501, 343/321, 321/211 - skutočný výdavok, zvyšok 321/479, takže záv. voči dod. preúčtuješ na ostatné záv., Potom, keď budú chodiť faktúry 479/321. Nezdá sa mi, že by nevystavilo faktúru, ja mám teraz presne ten istý prípad a mám aj faktúru aj kúpnu zmluvu, kde sú dohodnuté splátky.