martina2006
28.03.17,17:03
Zamestnanec mal urobené RZD, kde mu zamestnávateľ uplatnil bonus na jedno dieťa. Zamestnanec má 2 deti. Môže si podať sám opravné daňové priznanie typu A, kde požiada o doplatenie daňového bonusu na druhé dieťa? Priloží RZD + rodné listy detí?

Prikladám odpoveď z FS:

Dobrý deň,

v uvedenom prípade zamestnanec podá daňové priznanie, ktoré označí ako opravné (ak bude podané do 31. 3. 2017) resp. ako dodatočné (ak bude podané po 31. 3. 2017). Povinnou prílohou tohto daňového priznania je ročné zúčtovanie spolu s vyplnenou druhou stranou tohto tlačiva a doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu.

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.

---
S pozdravom,
Ing. Lívia Kostiviarová
Centrum podpory pre dane
Finančné riaditeľstvo SR
Mila123
28.03.17,15:09
áno, áno, áno
veronikasad
28.03.17,16:23
Áno, v opravnom DP uvedie ročný nárok na obidve deti, aj sumu DB vyplateného zamestnávateľom
KEJKA
28.03.17,17:29
podľa mňa podá riadne DPFO A, lebo ešte žiadne nepodal.
Anik
28.03.17,18:18
Lydka má pravdu
FAQ
Otázka č. 1 - Ročné zúčtovanie a opravné daňové priznanie
Daňovník dosahoval za rok 2016 príjmy len zo závislej činnosti. Na základe jeho žiadosti mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Daňovník zistil, že zabudol predložiť zamestnávateľovi ešte ďalšie Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa. Ako má daňovník postupovať v takomto prípade?
Odpoveď
Daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie, ak tomuto zamestnávateľovi nepredložil všetky požadované doklady od každého zamestnávateľa, daňovník podáva následne riadne daňové priznanie (nie opravné ani dodatočné DP). Prílohou tohto daňového priznania bude "Ročné zúčtovanie..." spolu s vyplnenou 2. stranou tohto tlačiva.
zuzana.š.
28.03.17,18:18
AQ

Otázka č. 1 - Ročné zúčtovanie a opravné daňové priznanie
Daňovník dosahoval za rok 2016 príjmy len zo závislej činnosti. Na základe jeho žiadosti mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Daňovník zistil, že zabudol predložiť zamestnávateľovi ešte ďalšie Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa. Ako má daňovník postupovať v takomto prípade?
Odpoveď
Daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie, ak tomuto zamestnávateľovi nepredložil všetky požadované doklady od každého zamestnávateľa, daňovník podáva následne riadne daňové priznanie (nie opravné ani dodatočné DP). Prílohou tohto daňového priznania bude "Ročné zúčtovanie..." spolu s vyplnenou 2. stranou tohto tlačiva.
veronikasad
28.03.17,18:21
To naozaj? A keď to zistí po termíne, dostane pokutu za neskoré podanie riadneho DP? Či to platí len v prípade, keď nepredložil doklady od všetkých zamestnávateľov?
Anik
28.03.17,18:26
Veronika to Ti nepoviem, ale myslím, že po termíne by to malo byť dodatočné DP aj v minulom roku sme to takto riešili a nebol problém možno kto má prístup do draka by to mohol overiť.
veronikasad
28.03.17,18:28
Otázka je na doplatenie DB, príklad je na chýbajúce potvrdenie od zamestnávateľa ...
Janiela
28.03.17,20:10
veronikasad, ja som také daňové robila min roku. Zamestnávateľ odmietol urobiť opravné RZD, i keď pôvodne boli predložené doklady,ktoré mali byť a chyba bola na strane zamestnávateľa. Dali sme dodatočné DP (na základe toho, že RZD = DP). Známej dali pokutu, tak sme sa odvolali. Úspešne.
Trochu mimo témy: nechápem, ak sa RZD rovná DP, preto potom po termíne 31.3 dávať riadne DP? Nečakám odpoveď, to len ta na zamyslenie.
veronikasad
28.03.17,21:36
Janiela, podľa toho čo píšeš, keby ste boli vlani podali riadne DP, tak DU pokutu nevyrubí ? Či treba preukazovať, kto urobil chybu - zamestnávatel, alebo zamestnanec, nepredložením všetkých dokladov ...
Kvaka
29.03.17,10:44
V tomto konkrétnom prípade to bude opravné DP, ak bude podané do 31.3., ale nie vždy je to tak. Veronika mala pravdu.
Finančná správa vydala k podávaniu dodatočného DP metodický pokyn ešte v roku 2013, kde v V. oddiele uvádza aj príklady, kedy sa podáva po vykonaní RZD DP riadne a kedy opravné. Príklady na opravné DP sú uvedené pod číslami 12, 13 a 14. Príklad od Aniky je pod č. 10, tam sa nepodáva opravné DP.
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2013_09_23_dzp_bez_sankcii.pdf
duves
25.09.20,11:33
Pozeram temu, lebo potrebujem poradiť. Čo v prípade, ak zamestnanec nič neopomenul a teda nejedna sa z jeho strany nedodanie podkladov a zamestnávatel vyhotovil chybné ročné zúčtovanie dane za rok 2019 v neprospech zamestnanca 151€ a par drobnych?
veronikasad
25.09.20,12:33
Chybu v com?
duves
25.09.20,13:44
Mzdarka nezohladnila predložene podklad na danovy bonus nezaopatreneho dieťaťa, študenta VŠ.