Aknel1982
28.03.17,20:33
Ako vyplniť Daňové priznanie PO riadok 100? Treba tam zarátať aj nedaňové náklady /tých 20% účet 501999,511999,548999/
Reina
29.03.17,15:04
áno, riadok 100 je v podstate účtovný zisk alebo strata (bez účtu 591...). A až v daňovom priznaní sa účtovný zisk/strata očisťuje o položky pripočitateľné a odpočitateľné. Tých 20% sa uvádza do A-čkovej tabuľky riadok 15 (str. 5) s následným prenosom na riadok 130 na str. 2.