lenka.ba
28.03.17,21:14
Dobrý večer,

poprosím o radu. Daňovník ukončil živnosť k 31.5.2016. Od 1.6.2016 je predčasný dôchodca. Roky predtým viedol klasické jednoduché účtovníctvo, nakoľko bol aj platcom DPH. Od 9/2015 ním už nie je. K 31.12.2015 mal zostatkové ceny dlhodobého hmotného majetku v hodnote 3609,57. Pri ukončení živnosti majetok nepredával, zostal mu ako fyzickej osobe v užívaní. Ešte 17.5.2016 mu Sociálna poisťovňa vrátila preplatok z poistného. 22.6.2016 doplatil poistné do ZP. V 10/2016 mu bol vrátený preplatok z ročného zúčtovania za rok 2015.

Je možné mu urobiť daňové priznanie formou paušálnych výdavkov? Do príjmu dám zostatkové ceny dlh.majetku k 31.12.2015 a vrátený preplatok zo SP? Čo sa týka preplatku z RZZP r. 2015 a nedoplatku v ZP, ktoré boli vysporiadané až po ukončení živnosti, s tými mám v DP rátať?

Vopred veľká vďaka
veronikasad
28.03.17,22:41
Preplatok z RZZP bol zdanený - nevysporiadavaš
Preplatok poistného zo SP - pripočítaš k príjmom
Nedoplatok zdr.poistenia pripočítaš k paušálnym výdavkom
Zostatkovú cenu DHM nie je potrebné vysporiadavať - daň z príjmov z nej neplatíš. Vysporiadavajú sa len nespotrebované zásoby.
lenka.ba
28.03.17,22:51
nakoľko bol daňovník od 3.10.2015 PN až do dňa ukončenia živnosti, nemal žiadne príjmy z podnikania.
Podľa toho mu môžem spraviť daňové priznanie aj evidenčne... nemala by som tým nič pokaziť, či?
do príjmu len preplatok zo SP a do výdavkov len uhradené poistné.
Ostatné výdavky, ktoré síce platil, ale "nepodnikal" mu neuvediem vo výdavkoch (telefon, platba za prenájom garáže, platba za prenájom skladu...)?
lenka.ba
29.03.17,17:04
nakoľko bol daňovník od 3.10.2015 PN až do dňa ukončenia živnosti, nemal žiadne príjmy z podnikania.
Podľa toho mu môžem spraviť daňové priznanie aj evidenčne... nemala by som tým nič pokaziť, či?
do príjmu len preplatok zo SP a do výdavkov len uhradené poistné.
Ostatné výdavky, ktoré síce platil, ale "nepodnikal" mu neuvediem vo výdavkoch (telefon, platba za prenájom garáže, platba za prenájom skladu...)?
lenka.ba
29.03.17,19:58
môžem vôbec v roku skončenia živnosti prejsť z vedenia účtovníctva v sústave JU na paušálne výdavky, keď viem, že nemal žiadne príjmy z podnikania (od 1.1.- 31.5 2016 PN), iba vrátené preplatky, doplatené nedoplatky, ZC majetku?
veronikasad
29.03.17,20:03
Urob mu daňovú evidenciu, Z dlhodobého majetku pri dani z príjmu neriešis