IvetaH
29.03.17,07:29
Je firma SRO plátca DPH, bude v okresnom meste beh na počesť neviem koho a firma tam vysiela 4 zamestnancov, aby pretekali za firmu. Sú s tým spojené náklady ako štartovné, dresy sme im dali vyrobiť, doprava a možno strava. Reklamné letáky a zástavy, to je iná kapitola. Neviem posúdiť čo s tými zamestnancami, či môžu mať služobnú cestu a tie náklady priamo súvisiace s ich účasťou na tej akcii. Je to okolo 1000 eur spolu, možno aj menej. Ide o reprezentáciu firmy, tak podľa mňa by to mali byť normálne daňové náklady na reprezentáciu. Kolega ma presviedča, že to tak nie je, že minimálne všetko nedaňové a dokonca že zamestnanec má nepeňažný príjem. Tak tomu už vôbec nerozumiem prečo.
Prosím ako to riešite vy. Ďakujem