lussy16
29.03.17,08:04
Dňa 14.3.2017 som podala DP z príjmov PO + uzávierku + poznámky + oznámenie o schválení účtovnej závierky. Dnes mi klient oznámil, že zabudol dať dve odberateľské faktúry v hodnote 1500,- Eur, teda musím urobiť opravné DP. Akým spôsobom, nakoľko už nemôžem otvárať účtovné knihy? Ak podám opravné DP bez uzávierok, kam mám zapísať príjem do priznania?
Kája.
29.03.17,10:20
Ostatné položky zvyšujúce výsledok hospodárenia.