EKO-HAUS
29.03.17,08:29
Do likvidácie sme vstúpili 20.3.2015. Máme povinnosť podať daňové priznanie a účtovnú závierku k 31.12.2016 alebo k 31.12.2016 vypracujeme len priebežnú účtovnú závierku ktorú teraz nikam nedoručujeme a doručíme ju až k 31.3.2018 spolu s daňovým priznaním za obdobie od vstupu do likvidácie do 31.12.2017 (ak likvidácia nebude ukončená skôr) ?