H.B.
29.03.17,11:39
Potrebujem vystaviť faktúru za tovar, ktorý prepravca odvezie do Českej republiky. (riadne vypíšeme CMR) Ale fakturovať sa bude slovenskej firme, IČ DPH SK....My sme platcami DPH. Vystavím faktúru predpokladám riadne s našou 20 %DPH?
Reina
29.03.17,13:59
Podľa mňa by sa mal príjemca registrovať v ČR, pretože tam skončí preprava a jemu tam vznikne daňová povinnosť z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu. Pod týmto IČ DPH - českým by sa mal vám preukázať a vy vystaviť faktúru s oslobodením od dane podľa § 43.
H.B.
29.03.17,14:23
a keď príjemca má len slovenské IČ DPH? Myslím, že fakturovať riadne s DPH
Reina
30.03.17,09:10
No keďže to potom nespĺňa § 43 (oslobodenie od dane pri dodaní z tuzemska do iného členského štátu) - kde je jasne povedané že nadobúdateľ je osobou identifikovanou v inom členskom štáte. Tak oslobodiť dodávku podľa mňa nemôžeš. Takže z toho mi vychádza, že s DPH. Ak by sa na to prišlo, že tovar skončil v ČR, tak by bol problém...