baculacik
29.03.17,22:35
Alebo môžem tieto pohľadávky zdaniť v DP za rok 2017 a teda podať DP FO B aj keď bude živnosť pozastavená?
mondes
29.03.17,22:42
Ak ju neobnoví do termínu podania DP, čo už asi nie, tak postupuješ tak, ako keby ukončil podnikanie, teda musíš upraviť ZD o nespotr. zásoby, neuhradené pohľadávky a záväzky. Úpravu ZD nerobíš v DP, ale ešte v peň. denníku v rámci uzávierkových operácii. Ak máš len tieto tri pohľadávky a nič viac, tak cez ID ich normálne vyrovnaj a označ, že ide o uzávierkové operácie.. Ak platil napr. ešte aj odvody za december v januári, tak aj o toto je potrebné upraviť ZD. A potom tie skutočné úhrady už neriešiš, nakoľko si navýšila o ich sumu ZD.
baculacik
29.03.17,22:48
A to takto robím aj keď vediem daňovú evidenciu?
mondes
29.03.17,22:49
áno, musíš upraviť ZD.
baculacik
29.03.17,23:04
Ďakujem. Ešte mám jednu otázku - keď živnostník doplatil ZP v januári, tak túto sumu uvádzam v DP ako preukázateľne zaplatené poistné v VI.oddiely a aj v prílohe č. 2?