nikola245
30.03.17,09:51
Ahojte, zamestnanec je aj szčo, ale nemal žiadne príjmy ani výdavky zo živnosti v r 2016. Platil si zdravotné poistenie - malú čiastku. Takže vyplním príjmy zo zamestnania, príjmy ani výdavky zo živnosti neuvádzam. Preplatok z RZZP za rok 2015 je zdanený zrážkovou daňou - tiež neuvádzam v DP. Poistné na ZP v DP tiež neuvádzam a nevypĺňam ani prílohu 2, keďže nejde o osobného asistenta ani o príjmy zo zisku. Uvažujem správne? Ďakujem
Katy a R
30.03.17,10:01
V takomto prípade stačí spraviť DP A ... načo ničiť naše lesy.
len ak chceš vykázať stratu - tak spravíš DP B (poistné na ZP uvedieš)
kn-alka
30.03.17,10:04
máš 2 možnosti
1. podáš DP typu A - v osobitných záznamoch môžeš uviesť, že SZČO nemal žiadne príjmy ani výdavky zo živnosti
2. podáš DP typu B - kde zaškrtneš daňovú evidenciu a do výdavkov uvedieš zaplatené poistné (vykážeš stratu)

Z daňového hľadiska ti to vyjde na rovnako.
nikola245
30.03.17,10:05
ďakujem. Takže nebude vadiť,že ak má živnosť a nemá z nej príjmy, tak dá DP A?
kn-alka
30.03.17,10:06
nevadí
veronikasad
30.03.17,10:33
Ak zamestnanec chce, aby u pri RZZP ZP vrátila preplatok poistného, treba vypísať DP typu B, v ktorom vo výdavkoch uvedie zaplatené preddavky na ZP, rovnako v prílohe ...
nikola245
30.03.17,10:36
ďakujem veľmi pekne