Blackinko
30.03.17,10:05
Chcela by som sa opytat za moju znamu pracuje rok u zamestnavatela a zo zdravotnych dovodov musi ukoncit pracovny pomer ma narok na odstupne? Dakujem
veronikasad
30.03.17,10:11
ak požiada o ukončenie pracovneho pomeru sama - nemá.

V prípade, že prinesie potvrdenie od odborného lekára, požiada o preradenie na vhodnú prácu zodpovedajúcu jej zdravotnému stavu a zamestnávatel tak do 15 dní neurobí, môže okamžite zrušiť pracovný pomer a vznikne jej nárok na náhradu príjmu vo výške jednomesačného priemerného zárobku
Tweety
30.03.17,10:11
AK chce okamžite skončiť, potom platí
§ 69
(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.