kubkokubko
30.03.17,13:10
Ak má niekto ako súkromná osoba príjem z prenájmu nehnuteľností a ten je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, preto zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur. Je to myslené tak, že ak má niekto ročné príjmy z prenájmu 1200€, náklady na elektrinu, vodu a nájom 700€, tak neplatí daň, lebo 500€ je oslobodených. Ak by boli výdavky len 600 €, zdaní 100€. Rozumiem tomu správne? Ovplyvnia tieto príjmy odvody tejto osoby, ak je zároveň SZČO (ak budú vo výške, že ich bude treba zdaniť)? Napríklad ak má príjem z podnikania 5000 (nemá povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne) a ak by sa to zrátavalo tak by mu vznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne. Alebo sa na tento druh príjmu neprihliada.... ďakujem
veronikasad
30.03.17,13:17
Nie je to celkom tak. Od príjmu odpočítaš 500€, a vypočítaš si koeficient celkových a upravených príjmov (1200-500)/1200 a týmto koeficientom prepočítaš výdavky. Rozdiel zdaníš ako neaktívny príjem - bez možnosti uplatnenia NČZD z prenájmu.

Príjmy z prenájmu uvádzaš v samostatnom riadku DP a neovplyvnia VZ pre platenie odvodov do ZP a SP
kubkokubko
30.03.17,13:56
ďakujem velmi pekne, tá úprava výdavkov by ma nenapadla.... a všetky koeficienty a výpočty sa zaokrúhľujú matematicky na 2 desatinné miesta? Ešte ma napadlo do výdavkov okrem vody, plynu, elektriny a nájmu môže ísť aj daň z nehnuteľnosti a poistka za byt? Vďaka
veronikasad
30.03.17,14:02
Zo stránky FS :
Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku

Ak prenajímanú nehnuteľnosť daňovník nezaradí do obchodného majetku, môže si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby. Do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôže zahrnúť napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti a daň z nehnuteľnosti.
-------
Uznaným výdavkom nie je ani príspevok do fondu opráv a splátka úveru napr. na zateplenie domu, ak je zahrnutá v predpise nájomného.
kubkokubko
30.03.17,14:14
ďakujem za super odpovede prajem úspešný zvyšok mesiaca