Agacs
30.03.17,14:17
Fyzická osoba vlastník, maringotky, umiestnenej na kúpalisku, krátkodobo prenajíma túto./pár dňové, najviac týždňové pobyty/ ak práve nevyužíva pre seba a pre svoju rodinu.Kúpeľ fakturuje pre vlastníka za umiestnenie. Tento krátkodobý prenájom v DP uvádza na riadku 10 /z prenájmu nehnuteľností/ tabuľka č. 1 alebo na riadku 1 / ...... z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí/ tabuľka č. 3, Preukázateľný výdavok je Fa od kúpeľa. Ale ak je to uvedené v tabuľke č. 3 zdravotná poisťovňa vyrubuje poistné, aj keď je to passívny príjem. Poraďte mi kam ten príjem uvediem. Ďakujem veľmi pekne. Viem, že je to otázka za 5, 12.
cloe
30.03.17,12:26
Zaplateniu zdravotného poistenia sa nevyhnete. Maringotka nie je nehnuteľnosť. Takže - príležitostný prenájom hnuteľných vecí. Keby sa jednalo o dlhodobý prenájom hnuteľnej veci, treba vybaviť živnosť a pôjde to do tabuľky 1. riadok 2.- zo živnosti.
Agacs
30.03.17,12:42
Ďakujem za rýchlu odpoveď