Anika.S
30.03.17,18:58
Dobry den, ak zamestnanec mal manželku ktorej skončil rodicak a nastúpila opäť do prace v septembri tak do daňového priznania pri odpocitatelnej položke za manželku uvediem jej príjmy a pocet mesiacov 12 alebo 8
veronikasad
30.03.17,17:01
Kedy dovŕšilo dieťa tri roky? Poberala rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa?
Anika.S
30.03.17,17:05
Poberala rodičovský príspevok do októbra (vrátane októbra) a potom nastúpila do prace
Katy a R
30.03.17,17:05
cit z § 11:
kúsok z odst 4
... ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu,63a) žijúce s daňovníkom v domácnosti ...
a odst (5) Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 3 len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.
....
cit z poučenia :
Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) len niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky t.j. ak uplatňujúci daňovník spĺňa podmienku výšky základu dane, môže si ju uplatniť len počas obdobia, kedy bol zosobášený s manželkou (manželom) a zároveň aj spĺňal niektorú ďalšiu zo zákonom stanovených podmienok ako napr. ak sa manželka (manžel) stará o vyživované maloleté dieťa [napr. daňovník v máji 2016 uzavrel sobáš a dňa 15. septembra 2016 sa im narodilo dieťa, má nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) až za mesiace október až december 2016].
veronikasad
30.03.17,17:09
10 mesiacov.

Ročná NCZD-(hrubá mzda-poistne)/12*10
veronikasad
30.03.17,17:10
Dieťa malo 3 roky v októbri?
Anika.S
30.03.17,17:13
Ano
veronikasad
30.03.17,17:28
10 mesiacov