Johnny14
30.03.17,19:58
Zaujímalo by ma, či sa približne dá určiť priemerná mzda, resp. cena práce na jedného zamestnanca, ak poznáme počet zamestnancov.
V účtovnej súvahe danej firmy vidím na strane pasív pod označením: E.1. Mzdové náklady (521, 522), taktiež Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526). Ako najjednoduchšie vyrátať cenu práce jedného zamestnanca na mesiac? Je to tak, že napr. náklady na sociálne poistenie sú náklady zamestnávateľa - odvody do sociálnej poisťovne čiže tých 25,2%? Alebo sú v tom aj odvody do zdravotnej poisťovne, prípadne je to celé inak ? :) Ďakujem za vysvetlenie
Dáša_
30.03.17,20:32
nuž, priemerné číslo dostaneš, ak budeš mať správny počet zamestnancov. Ideálne y bolo počet zamestnancov x mesice. Lebo niekto mohol robiť iba 1 mesiac, niekto 3, niekto 12. to by ti mohlo číslo zmeniť. v tvojich údajoch sú už aj odvody do zdravotnej poisťovne, teda hrubá mzda+všetky odvody zamestnávateľa, plus nejaké maródky, dovolenky, podľa veľkosti firmy aj rezerva na nevyplatené dovolenky v kalendárnom roku....
Tweety
30.03.17,20:35
nuž, priemerné číslo dostaneš, ak budeš mať správny počet zamestnancov. Ideálne y bolo počet zamestnancov x mesice. Lebo niekto mohol robiť iba 1 mesiac, niekto 3, niekto 12. to by ti mohlo číslo zmeniť. v tvojich údajoch sú už aj odvody do zdravotnej poisťovne, teda hrubá mzda+všetky odvody zamestnávateľa, plus nejaké maródky, dovolenky, podľa veľkosti firmy aj rezerva na nevyplatené dovolenky v kalendárnom roku....
Len podotknem, že náklady v súvahe isto nenájdeś, tu je evidentne chyba.
Johnny14
30.03.17,20:46
aké myslíš náklady? do sociálnej a zdravotnej poisťovne? Lebo však v tej závierke sú tie Náklady na sociálne poistenie
Tweety
30.03.17,20:47
Náklady sú vo Výkaze ziskov a strát-výsledovke, nie v súvahe.
Dáša_
30.03.17,20:52
no, ono je to už teraz tuším jeden výkaz spojený, nie je to rozdelené. aspon pri menších firmách
Johnny14
30.03.17,21:26
no hore vľavo je napísané, že výkaz ziskov a strát..to som si nevšimol...predsa len sa do toho až tak nevyznám :)
Johnny14
30.03.17,21:31
A ešte by som sa opýtal, aké ukazovatele vypovedajú, či je na tom firma zle alebo dobre...pretože aj napriek výsledok hospodárenia je v mínuse...nemám pocit, že daná firma je na tom zle...čo si mám všimnúť?
Dav
30.03.17,21:56
Mzdové náklady sú vo Výsledovke, v Súvahe je záväzok - obvykle zostatok mzdy za december a záväzok platiť sociálnej a zdravotnej poisťovni, tiež obvykle za december. Priemerná mzda sa nedá vypočítať, lebo počet zamestnancov nemusí byť počas roka rovnaký a záväzok nemusí byť len mzda za december a navyše, už mohli byť vyplatené zálohy na mzdu. Zo zostatku pre poisťovne platí, že nemusí byť len za december, ak má firma nedoplatky. Ďalej nie každý zamestnanec musí mať rovnaké % odvodov, ak sú napr. invalidní, ak majú odpočítateľné položky, alebo ak majú maximálny vymeriavací základ. Takto vypočítané údaje sú veľmi nepresné. Ak sú vo výsledovke mzdové náklady a v Súvahe záväzky voči ZC, SP, ZP, dá sa usúdiť len to, že firma má zamestnancov.
Dav
30.03.17,22:03
Okrem hospodárskeho výsledku si treba všímať základné imanie a vlastné imanie, v pasívach záväzky a výšku úverov, v aktívach pohľadávky a zásoby a neobežný majetok. Vo Výsledovke aj to, či má viac nakupovaných služieb ako mzdových záväzkov. Je tam toho veľa na študovanie a porovnávanie
Johnny14
31.03.17,15:38
a keď mi vyjde z tých Nákladov na sociálne poistenie (vydelím 35,2% a dostanem hrubú mzdu) menší priemer ako zo Mzdových nákladov, môže to byť aj tým, že firma zamestnáva živnostníkov, ktorí sú platení inak ako bežný zamestnanci? Samozrejme dôvody môžu byť aj iné, ale môže byť aj toto jeden z nich? A potom ďalší ak náhodou je zamestnaní niekto na dohodu? Jeho plat sa zaratava do mzdových ale nie do nákladov na sociálne poistenie, dobre tomu chápem?
Dav
01.04.17,08:32
Ak spolupracuje s inými podnikateľmi, tí nie sú u neho zamestnaní, fakturujú mu za vykonané služby. Z dohôd sa tiež platia odvody. Pri mzdách a odvodoch je veľa možností, ktoré sa nedajú z výkazov posúdiť. Okrem iného, mohol podnikateľ zaplatiť časť odvodov do 31.12. a zostatok nie je celá suma odvodov. Je zbytočné lámať si hlavu nad tým, aká je priemerná mzda vo firme, ak sú k dispozícii len Súvaha a výsledovka. Kľudne môže mať štatutár príjem 10.000,- Eur - maximálne vymeriavacie základy - a 20 dohodárov, študentov s odvodovými výnimkami....