dee_d_lady
30.03.17,20:57
Potrebovala by som poradiť ohľadom účtovania aktivácie vnútroorganizačných služieb.

Účtujeme spôsobom B, tovar si vozíme vlastným autom. Minulý rok sme postupovali pri aktivácii nasledovne - na konci roka sme aktivovali pomernú časť našich nákladov na dovoz tovaru (PHM, mzdy) voči pomernému zostatku tovaru na sklade na konci roka - ID 132ae (vedľ. náklady)/622

Pracujem v programe Pohoda a tento rok som zadávala tieto vedľajšie náklady do príjemky tovaru - program umožňuje rozpočítať vedľajšie náklady podľa ceny položiek. Na konci roka mám zásoby ocenené už vrátane týchto rozpustených vedľajších nákladov, čiže tento konečný stav zaúčtujem ako 132/504 a na účte 132ae vedľ. náklady už nič neúčtujem. V programe už ale nedokážem zistiť, aká časť konečného ocenenia skladu sú vedľajšie náklady.

Zaujímalo by ma, či je správne účtovať v priebehu roka (alebo na konci jedným sumárnym ID) tieto naše vedľajšie náklady na obstaranie tovaru vlastným autom ako 504ae(vedľ. náklady)/622? Alebo je treba pri spôsobe B účtovať o aktivácii iba na konci roka v pomernej časti k zostatkovému tovaru?

Ďakujem.