felicity 26
31.03.17,08:54
Má známy nárok na daňový bonus za r. 2016 iba ak pracoval dva mesiace v roku a nedosiahol sumu 2 430 €? Viem, že na bonus za celý rok nie, ale nemá nárok ani na pomernú časť toho bonusu?
Ďakujem
kn-alka
31.03.17,10:31
v DP NEMÁ nárok ani na tie dva mesiace, ten si mohol nárokovať LEN u zamestnávateľa - teraz už je neskoro