eternity777
31.03.17,21:11
podnikateľ zaplatil daň teraz o 22h, platba neprešla zatiaľ, je to považované už za nesplnenie povinnosti daňovníka?, alebo sa akceptuje zadanie príkazu 31,3,2017?
Tweety
31.03.17,21:19
Splnil si povinnosť, ešte je stále 31.3.. Ak bude aj odpísaná, tak je všetko v poriadku. Ak neprejde, potom je už po termíne a teda so sankciou.
kopretinka
31.03.17,21:19
peniaze majú byť na účte dnes,takže príkaz na úhradu mal byť zadaný o niekoľko dní skôr.
aspoň tak je to pri všetkých ostatných platbách....ale možno dane štátu majú výnimku....
Dáša_
31.03.17,21:27
áno presne tak, štátna pokladňa sa zúčtováva inak ako ostatné účty. Stačí zaplatiť posledný deň
veronikasad
31.03.17,21:27
Ak chcel darovať 2% dane - bohužial. Daň nebola uhradená v lehote splatnosti, ak banka dnes už platbu nezrealizuje
veronikasad
31.03.17,21:29
Ak chce darovať 2 % dane, platba musí dnes z účtu daňovníka odísť, nemusí byť pripísaná na účet DU.
Žabinka
31.03.17,21:29
zo stránky FS:
Daňovú povinnosť a preddavky na daň môže daňovník uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu) alebo v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď pošta hotovosť prijala).
na účet štátnej pokladnice zvykne byť platba odpísaná z účtu skoro okamžite, ešte to môže tvoja banka stihnúť..
kopretinka
31.03.17,21:30
no ktovie,či mu to dnes banka odpíše....
Katy a R
31.03.17,21:31
a ešte priložím, čo hovorí zákon: (Daňový poriadok)
(12) Za deň platby sa považuje
a) pri bezhotovostných prevodoch z účtu deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu,
b) pri platbe v hotovosti deň, keď pošta alebo zamestnanec správcu dane hotovosť prijal alebo prevzal,
c) pri vykonaní kompenzácie podľa odseku 7 deň, keď bola platba pripísaná na účet iného správcu dane,
d) pri použití daňového preplatku podľa § 79 deň vzniku daňového preplatku ak splatnosť daňovej pohľadávky nastane počas plynutia lehoty na vrátenie daňového preplatku, deň splatnosti tejto daňovej pohľadávky,
e) pri použití nadmerného odpočtu, spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty podľa § 79 ods. 7 až 9 prvý deň lehoty na ich vrátenie alebo ak splatnosť daňovej pohľadávky nastane počas plynutia lehoty na vrátenie daňového preplatku, deň splatnosti tejto daňovej pohľadávky.
(13) Poskytovatelia platobných služieb sú povinní oznámiť správcovi dane deň, keď došlo k odpísaniu platby z účtu daňového subjektu.
kopretinka
31.03.17,21:31
hmmm,zaplatiť....len či to dnes banka ešte zaplatí...
veronikasad
31.03.17,21:32
z ktorej banky ?
eternity777
31.03.17,21:33
noo obávam sa, že toto bude správna odpoveď, odpis úhrady z účtu 31.3., takže bohužiaľ sankcia, ešte stále mu to ukazuje čakajúcu platbu
Žabinka
31.03.17,21:37
dnes som platila colnici.. a za cca 10 min. mi cinkla sms že platba bola odpísaná.. bolo to ale poobede, teraz je asi väčší nápor na bankové prevody..
eternity777
31.03.17,21:38
aká bude sankcia?
kopretinka
31.03.17,21:39
záleží od banky....v zune mi odpisuje z účtu ihneď,v slsp sa mi občas stalo,že príkaz ostal na "čakačke" a nevedela som s tým nič urobiť,mohla som iba čakať,kedy to prejde....a to nebol žiadny nápor....platím väčšinou v noci...
Dáša_
31.03.17,23:51
tu si vypočítaš sankciu https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danove-kalkulacky/sankcny-urok Ale ak nie je dan závratná, tak za 1 dnove meškanie bude ten úrok fakt zanedbatelny, zbytočne stresuješ
Dáša_
06.04.17,17:35
ako to skončilo s tou úhradou dane?