luuckka
01.04.17,17:37
Prosím vás neviete mi vysvetliť rozdiel medzi združením a asociáciou?
pardon oprava medzi zväzom a asociáciou
Mila123
01.04.17,15:42
sociácia (lat. associatio – spojenie) môže byť:
všeobecne:
združovanie; spájanie
združenie; spojenie
spoločný výskyt predmetov (v prírode)
v ekonomike a práve:
voľné spojenie organizácií alebo osôb za istým účelom, združenie, spolok, spoločnosť (societas)
o podnikoch aj: voľnejšia forma spojenia/spolupráce podnikov (na rozdiel od zlúčenia podnikov), pozri asociácia (podniky)
v sociológii:
proces zoskupovania ľudí do sociálnych subjektov a jeho výsledok, pozri asociácia (zoskupovanie)
organizácia vymedzená súborom pravidiel a noriem, ktoré riadia jej činnosť na dosiahnutie určitého cieľa (napr. kultúrna, profesionálna asociácia)
v štatistike: závislosť kvalitatívnych štatistických znakov, pozri asociácia (štatistika)
v astronómii:
skrátene hviezdna asociácia
kombinovaná skupina astronomických expozícií s odstráneným kozmickým žiarením, pozri asociácia (expozície)
v chémii: spojenie niekoľkých opačne nabitých iónov do elektricky neutrálneho celku (asociácia iónov) alebo dvoch i viacerých rovnakých molekúl do väčšieho celku (asociácia molekúl), opak disociácie, pozri asociácia (chémia)
v botanike a ekológii: súbor rastlinných spoločenstiev s určitým floristickým zložením, rovnakým stanovišťom a rovnakou stavbou (aj ako základná fytocenologická jednotka), synonymum rastlinná asociácia, pozri asociácia (botanika)
v psychológii a filozofii: mimovoľné združovanie prvkov psychiky, medzi ktorými bola predchádzajúcim aktom mysle vytvorená súvislosť, pozri asociácia (psychológia)
v lekárstve: dočasné spoje v mozgovej kôre ako fyziologický základ zapamätania a vybavovania, pozri asociácia (mozog)
v literatúre: v básnictve voľné združovanie predstáv do básnického obrazu, pozri asociácia (literatúra)
v informatike: pozri asociácia (objektovo orientované programovanie)
Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]
asociácia minerálov (spoločný výskyt minerálov v horninách podmienený chemickým zložením a termodynamickou situáciou)
asociácia pôdy (skupiny rozličných druhov a typov pôd geograficky blízko spojených)
Zoznam slovenských asociácií

a teraz vyber si......ktoré?
luuckka
01.04.17,15:49
to všetko som už našla na internete ale potrebovala by som niečo konkrétnejšie co môžem použiť v BP
luuckka
01.04.17,16:17
pardon oprava medzi zväzom a asociáciou
Mila123
01.04.17,16:19
to všetko som už našla na internete ale potrebovala by som niečo konkrétnejšie co môžem použiť v BP
čo je BP?
kopretinka
01.04.17,19:20
ešte koľko tém založíš s touto otázkou?
luuckka
05.04.17,08:44
koľko bude treba kým nezistím odpoveď na svoju otázku :)
kopretinka
05.04.17,08:47
čítala si si pravidlá? tak ti to doporučujem!
Inak sa môže stať,že zmiznú všetky tvoje odpovede aj s tebou.
luuckka
05.04.17,09:41
nespamujem to tu celé dni ale 2x? takže nikto nemá na to dôvod :)
luuckka
05.04.17,09:46
bakalárska práca :)
kopretinka
05.04.17,11:45
3x a bola si upozornená.....1x už bolo vymazané.
Ing. Ľubomír Janoška
05.04.17,16:00
Prečo by mal byť rozdiel medzi zväzom a asociáciou? Obidve združujú osoby, ktoré majú niečo spoločné - oblasť podnikania, šport a podobne.