ment2137
05.04.17,12:26
Dobrý deň,
Chcela by som o radu, že ako treba zaúčtovať Zmluvu o spoluorganizovaní (uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka ) v neziskovej organizácií, čo vedie podvojné účtovníctvo?

Mesto spolu s n.o. organizoval koncert, čo stál okolo 3100 Eur, pričom na to n.o. dostala od mesta 2500 Eur na bankový účet, a tých zvyšných 600 Eur uhradil n.o.
N.o. mal na startosti organizovať koncert- objednal kapelu, a dalšie služby súvisiace s koncertom, takže aj faktúry prišli na n.o.
N.o. nepodniká, a organizovanie kultúrnych podujatí má aj vo svojich stanovách.

To bude od mesta nijaká pôžička/preddavok/dotácia alebo záväzok voči meste, alebo ako to treba správne zaúčtovať?
Mal už niekto podobný prípad, a ak áno, ako ste to zaúčtovali?

ďakujem pekne za rady