bacsamar
10.05.17,09:44
Sme škola s právnou subjektivitou . Ku koncu kal. roka pri účtovnej uzávierke máme zaúčtované faktúry , ktoré došli v januári za december za rok 2016 a to nasledovne 502/321 ,518/321,
Naša škola má vyplatené všetky došlé faktúry v roku 2016 .Moja otázka je , či má mať škola ku koncu kal. roka fin. prostriedky na faktúry , ktoré dôjdu v januári za december 2016?
Je na to dajaký predpis? Náš auditor nám vytkol, že nemáme zabezpečené financie na faktúry , ktoré budeme platiť v januári za december .

S pozdravom

MB