JohankaL
19.05.17,20:33
Žijem ako osamelá matka s dvojročným synom vo vlastnom byte. Poberám rodičovský príspevok 213,- € a otec dieťaťa mi platí výživné na dieťa vo výške 50,- €. Môžem byť posudzovaná ako v stave HN a dostávať príspevok na bývanie? Z uvedeného príjmu sa vyžiť nedá. Prosím o radu.
bettylou
19.05.17,18:51
Som sama so synom poberám 196,60 ako pomoc v hmotnej núdzi, to je už aj s príspevkom na bývanie. Musím ale odpracovať 32 hodín do mesiaca pri obci. Okrem toho nemám žiaden iný príjem. A.. Vyžijeme.
veronikasad
19.05.17,18:55
A čo výživné na dieťa?
JohankaL
19.05.17,19:13
Výživné na dieťa mám určené na základe rozhodnutia súdu 50,-€/mesiac.
Katy a R
19.05.17,19:23
pozri tuto - že ako sa počíta http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=363675
mohlo by ti výjsť podobne, ako píše bettylou - lenže ty máš príjem - a ten asi bude vyšší ako dávka v HN aj so všetkými príplatkami. takže len ak by nejaký rozdiel bol, tak ten prichádza u teba do úvahy - prepočítaj
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-417