mitchidr
05.06.17,17:20
Predávam ovocie, zeleninu, pečivo - maloobchodná predajňa potravín. Môžem nepredaný tovar (najmä zeleninu a ovocie) odovzdať aj fyzickej osobe, napr. na záhradu na kompostovanie. Ošetruje to nejako zákon? Môžu ho likvidovať len spoločnosti na to určené; zberné dvory a pod.?
Ďakujem za radu.