KKjk
11.06.17,15:44
Uzatvorená zmluva o športovej činnosti (podľa § 51 Obč.zák.) bola prerušená na 4 roky počas zahr.štúdia.Nespĺňa ustanovenia,ktoré vydala medzinárodná federácia-platné od r.2017 (slovenská je členom)ohľadom veku hráča a dĺžky doby,na ktorú može neplnoletá osoba zmluvu uzatvoriť ( pod 18 rokov maximálne na 3 roky). Klub nepredložil novú zmluvu na podpis po dovŕšení plnoletosti ako sa v zmluve zaväzuje a ani predĺženie jej platnosti najneskôr do 10 mesiacov pred uplynutím jej platnosti.Teraz klub vydal pokyn na neumožnenie transferu -pomsta hráčovi. Je pri týchto okolnostiach zmluva platná?Klub nezaslal hráčovi ani Zmluvu o urovnaní(výchovné) ani nevyzval na žiadne plnenie.