L3TH0
26.06.17,10:14
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať kedy je nezisková organizácia povinná použiť verejné obstarávanie. Neziskovka je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorej ministerstvo financií poskytuje dotáciu na základe zákona o sociálnych službách §78a. Iný príjem nezisková organizácia nemá. Ďakujem za prípadnú pomoc.
fricula_n
19.06.18,07:07
Dobrý deň, dopátrali ste sa k odpovedi? Je povinná ho robiť?
ivahod
18.11.18,11:10
Dobrý deň, ak nezisková organizácia čerpá verejné zdroje (napr. dotácie, poskytnuté ministerstvom), je povinná dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní. O tom, aký postup obstarávania použiť, rozhoduje cena toho, čo chcete obstarať.
misolga
15.01.19,10:11
Dobrý deň, mohli by ste dať tip kde môžem tieto informácie získať-napr.konkrétny odkaz na § . Mňa zaujíma obstaranie služieb -OZ má uzatvorené zmluvy na poskytnutie služieb na kalendárny rok, do akej sumy je potrebné verejné obstarávanie( v našom prípade sú to sumy cca 3000-3500 Eur ročne..) Ďakujem
ivahod
23.01.19,11:04
§ 8 zákona c.345/2015 o verejnom obstaravani definuje, do akej skupny obstaravatelov patrite a tiez financne limity, ktor je potrebne dodrziavat. K tomu odporucam Metodicke usmernenie Uradu pre ver. obst.: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=1928