EKO-HAUS
03.07.17,19:22
Som jediným spoločníkom aj konateľom s.r.o.. V predmete činnosti mám aj upratovacie práce. Ak chcem poskytovať tieto služby ja osobne, musím mať s s.r.o. uzatvorenú pracovnú zmluvu na výkon tejto činnosti, a teda musím byť ako zamestnanec aj prihlásený do Sociálnej poisťovne ? Som dobrovoľne nezamestnaný a platím si len odvody do zdravotnej poisťovne. Z s.r.o. som doteraz nemal žiadny príjem. Ak by som tieto služby (upratovacie práce) vykonával bez uzatvorenej pracovnej zmluvy (resp. dohody) jednalo by sa o čiernu prácu, napriek tomu že som konateľ ?
avalik
03.07.17,19:37
misoft
03.07.17,19:46
Najkrajšie na celom článku boli tie logické úvahy a vyjadrenia.... ovšem úrady konajú vo väčšine NELOGICKY.
Koryan
05.07.17,13:00
To: EKO-HAUS

Ako konateľ spoločnosti nie si povinný byť aj jej zamestnancom. Z toho je vyplývajúce, že ak máš ako firma v predmete podnikania upratovacie práce, tak môžeš bez akýchkoľvek obáv vykonávať a faktúrovať túto činnosť a nepôjde o žiadnu prácu na cierno.
EKO-HAUS
05.07.17,13:05
ďakujem