Tanyab90
27.07.17,23:21
Dobrý večer, chcela by som poprosiť o radu. Ak účtovná jednotka odpíše automobil po 4 rokoch životnosti a aj naďalej po odpísaní ho využíva, ktoré z účtovných zásad týmto porušuje? Ďakujem
jslancik
28.07.17,08:12
domáca úloha?
ivka70
28.07.17,08:12
Ziadne.
jslancik
28.07.17,08:38
zatiaľ... čo nie je, môže byť. Možno sa rysuje nová daň či poplatok á la odpady
ivka70
28.07.17,09:12
zatial sa odpovede tykaju aktualneho stavu, predpovedat, co bude schvalene v buducnosti pri nasich zakonodarcoch, na to ani kristalova gula nestaci :)
Tweety
28.07.17,09:54
4 roky životnosti? To isto nie, Je po 4 rokoch odpisovania. To ešte neznamená, že sa už nemôže používať. Prečo by mal porušovať účtovné zásady? Čo ťa k takému vyjadreniu vedie? Nevysvetlíš §§?
karakul
28.07.17,16:57
Na stránkach FRSR je napísané (https://podpora.financnasprava.sk/410773-%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%A9-odpisy-odpisov%C3%BD-pl%C3%A1n-zaokr%C3%BAh%C4%BEovanie-%C3%BA%C4%8Dtovn%C3%BDch-odpisov):
"Účtovná jednotka si určuje výšku odpisov dlhodobého majetku v odpisovom pláne, na základe očakávaného použitia majetku a intenzity využitia a tiež na základe očakávaného fyzického opotrebenia majetku, ktorý zodpovedá bežným podmienkam využitia. Hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku."

... no a vo väčšine prípadov, čo som videl, problémy sú so správnym stanovením očakávaného použitia; áno, nie vždy sa to dá presne stanoviť... ale čo v prípade, ak majetok naďalej používam?

Konkrétnu odpoveď dosť ťažko nájsť, ale možno - napr. v bakalárskej práci (Jana Cubinková: Odpisy dlhodobého majetku – účtovná politika vybraného podniku - Bankovní institut vysoká škola Praha) :

"Podnikateľský subjekt si musí zostaviť odpisový plán, ktorý je základom pre zostavenie odpisov. Povinnosť zostavenia odpisového plánu majú všetky účtovné jednotky. V odpisovom pláne sa určuje postup odpisovania s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Odpisový plán sa musí aktualizovať ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Potreba aktualizácie vychádza z meniacich sa podmienok počas účtovného obdobia. Keď je potrebné upraví sa zostatková doba alebo sadzba odpisovania.

... Odpisovanie dlhodobého majetku nekončí ak sa majetok prestane používať alebo je vyradený z aktívneho používania a pripravený na vyradenie. Odpisovanie končí až dňom vyradenia dlhodobého majetku. "... to podtrhnuté v praxi veľmi veľa účtovných jednotiek akosi "zabúda" premietnuť do odpisových plánov...