stella30
01.08.17,08:23
Ako postupovať ak chce ísť otec na materskú dovolenku a momentálne nespĺňa podmienku 270 dni nemocenského poistenia. Je SZCO a povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne mu vzniká od 01. 08. 2017.

Má v pláne nasledovný postup: Od 01. 07. 2017 sa dobrovoľne nemocensky poistiť, od 01. 08. 2017 bude poistený povinne. Podmienka 270 dni nemocenského poistenia bude splnená k 30. 03. 2018. Od 01. 04. 2018 plánuje ísť na materskú dovolenku - v tom čase bude mať dcéra 24 mesiacov. V akej výške bude vyplácaná materská? Bude sa brať príjem za rok 2017 alebo sa bude vychádzať z výšky odvodov do sociálne poisťovne od 01. 07. 2017?
Vo februári sa narodí druhé dieťa, počas materskej dovolenky otca bude matka zdravotne a sociálne poistená?
veronikasad
01.08.17,06:31
Prečo povinne poistenie SZČO až od 1.8.?
Mila123
01.08.17,06:31
od 01082017? je to správny dátum na povinné poistenie? nemyslím, že je to správne.....od 01072017 ťa nikto spätne nepoistí.....
veronikasad
01.08.17,06:33
Matke vznikne nárok na materské pri druhom dieťati?
stella30
01.08.17,07:06
Od 01. 08. 2017 má hráčsku zmluvu. Je profesionálny športovec. Teda neviem presne či sa bude povinne poisťovať od 01. 08. 2017 alebo až od 01. 10. 2017, pretože daňové priznanie podáva až k 30. 09. 2017. V roku 2016 mal príjmy zo zahraničia.
stella30
01.08.17,07:08
No veď to dobrovoľne nemocenske poistenie by ešte stihol - platí sa do 08. 08. Práve preto sa treba zatiaľ dobrovoľne nemocensky poistiť, aby sa k 30. 03. 2018 splnila podmienka 270 dni nemocenského poistenia - teda ak je ten plánovaný postup správny
stella30
01.08.17,07:09
Nie. Ona ani pri prvom nemala nárok na materskú - po ukončení VŠ štúdiu nepracovala
veronikasad
01.08.17,07:09
Ak mu vznikla povinná registrácia až z príjmu roku 2016, povinne poistena SZČO sa stáva až od 1.10.2017. Dobrovoľne poistenie (celý balík) sa nedá uzatvoriť spätne
veronikasad
01.08.17,07:10
Už je prihlásený?
veronikasad
01.08.17,07:20
Otcovi vznikne nárok na materské po získaní 270 kal.dni nemocenského poistenia. Na prvé dieťa si ho môže uplatniť do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa, po dobu 28 kal.tyzdnov. po skončení poberania materského na prvé dieťa si môže uplatniť materské na druhé dieťa, rovnako po dobu 28 kal.tyzdnov. Matka v tomto období nemôže poberať rodičovský príspevok.

Materské bude vypočítané z vymeriavacieho základu DPO a povinné poistenej osoby v roku 2017

Počas poberania materského otec ako szco nebude platiť odvody do SP, ani preddavky na zdravotné poistenie.
Či bude matka v tomto období poistencom štátu z titulu starostlivosti o dieťa posúdiť neviem, nech sa informuje v ZP a SP
stella30
01.08.17,07:37
Musí sa ako DPO prihlasovať na "celý balik"? Nemôže len na nemocenské poistenie? A ak sa nedá spätne od 01. 07. 2017 - tak sa poistí od 01. 08. do 30. 09. 2017 ako DPO a potom od 01. 10. 2017 ako SZCO podľa daňového priznania. Takže o materskú bude môcť požiadať až od 01. 05. 2018.
veronikasad
01.08.17,07:40
Áno, na celý balík. Kedy dovŕši prvé dieťa vek 3 roky?
veronikasad
01.08.17,07:44
Prihlášku na dobrovoľne poistenie (RLFO) musí dnes doručiť osobne na pobočku SP. Ak ju bude posielať poštou, dobrovoľne poistenie začne až dňom doručenia prihlášky.
stella30
01.08.17,09:07
Ďakujem za info. Mala som šťastie na veľmi ochotnú pani na sociálke, ktorá mi to všetko objasnila. A vlastne odobrila aj ten plánovaný postup. Akurát, že sa to posúva o mesiac neskôr - môže začať čerpať až od 01. 05. 2018. Som si neuvedomila, že už je august, takže sa prihlasuje od 01. 08. 2017 ako DPO a potom podľa daňového priznania za rok 2016 sa uvidí akú bude mať povinnosť voči Sociálnej poisťovni.