pedro74
21.08.17,10:02
Môže byť pracovný asistent na chránenom pracovisku manželka osoby zťp ,ktorý má priznanú 50 percent invaliitu na diabetes? Aké pracovné náplne môže vykonávať?
alaya1
21.08.17,10:52
Pracovný asistent na účely tohto zákona je

- zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času,
- fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim/prispevok-na-cinnost-pracovneho-asistenta-59.html?page_id=13097

PR A C O V N Á N Á PL Ň
https://www.google.sk/search?q=napln+prace+pracovnxy+asistent&oq=napln+prace+pracovnxy+asistent&gs_l=psy-ab.3...3899.7171.0.9041.14.13.1.0.0.0.110.1292.6j7 .13.0....0...1.1.64.psy-ab..0.5.404...0i13k1j0i8i13i30k1.S7CR4bgJC-4
pedro74
21.08.17,11:06
Ďakujem.Čo by som mohol napísať na pomoc asistenta pri obchode papierníctvo?