januli
13.09.17,09:24
Špecifická otázka.
zamestnávateľ nevyplatil mzdu, bežný termín, ale neuvedený v zmluve bol k 6 dnu. V mojom prípade 6.9. V zmluve je najneskôr do 30 dňa. Po potvrdení prebratia výpovede zamestnavatelom mi zároveň bolo oznámené, že mám vyčerpať dovolenku k 31.10. Zaslala som zamestnávateľovi žiadanku na čerpanie dovolenky od tak aby som dodržala 14 dní vopred. Zatiaľ som nedostala odpoveď. T.č. Som na PN- teror na pracovisku sa nedal zvládať, smeruje to k trestnému oznámeniu z mojej strany. Plynie mi výpovedná lehota 2 mesiace. Pracovný pomer konci 31.10.2017. Co ak zamestnávateľ nevyplatí mzdu do 15 dna po v vyplatnom termíne. Môže zamestnanec okamžite ukončiť pracovný pomer z dôvodu nevyplatenia mzdy aj keď mu už plynie výpovedná lehota? Ak áno, musí zamestnávateľ preplatiť zvyšok dovolenky, PN, stravné lístky, ktoré je dlžný za predchádzajúci mesiac? A niekde som vyčítala že v tomto prípade ma zamestnanec nárok aj na odstupné. Ďakujem za odpoved
Tweety
13.09.17,07:42
1. AK si na DPN nemôžeš zároveň čerpať dovolenku, tú si môžeš vyčerpať až po jej skončení.
2.Aj počas trvania VD môžeš okamžite skončiť PP, viď §69 ZP
(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

(2) Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

(3) Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.
(4) Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

AK neskončíš okamžite, potom k odstupnému:
3. Kedže si ty sama dala výpoveď, nemáš nárok na odstupné, na všetky nároky z PP áno, teda na preplatenie nevyčerpanej D, na SL za odpracovaný čas(§152 ZP).
Katy a R
13.09.17,07:54
Ak ti aj nevyplatí mzdu - v tvojom prípade už veľmi nemá význam končiť okamžite PP - lebo najskôr to môžeš urobiť po 15-tom októbri - a stratila by si 1/12 dovolenky (aj doba poistenia sa zíde).
hádam sa dá vydržať do toho 31.10 . ?? - veď terazky máš DPN ... to chvíľku vydrží, potom môžeš čerpať dovolenku, ak bude treba?
Odstupné určite nie - viď ZP.
ivka70
13.09.17,08:24
Zatial nemas co napadnut sni co riesit, dovod na okamzite skoncenie PP kvoli nevyplateniu mzdy bude az 15 dni po oficialnom termine miezd a to je 15.10.

Mozes to urobit aj cez VD ,ale az v oktobri.

co sa tyka dovolenky, jej cerpanie urcuje zamestnavatel, s tvojou ziadostou moze, ale nemusi suhlasit.
januli
13.09.17,10:50
Zostalo mi 17 dní Dovolenky. T. J. Od 9.10-31.10 ak budem dlhšie PN, musí mi ju potom preplatiť? Alebo ak ukončim PN k 9.10 a potom čerpať? Ak mi neodsuhlasi žiadanku, tak čo s tým? Potiahnuť PN do 31.10?
Tweety
13.09.17,11:04
Nevyčerpanú D je povinný pri skončení PP preplatiť.