mariannak
22.09.17,14:26
V účtovníctve evidujeme pohľadávku nadobudnutú postúpením
účet 315 .. obstar. cena .. 10.000,- EUR

pohľadávku sme postúpili za 10.000,- EUR... 315/646
odpis pohľadávky v OC ... 10.000,-EUR .. 546/315

Problém je v tom, že pri obstaraní pohľadávky sme uhradili len 5000,-EUR a 5000,- EUR ešte dlhujeme.

Bude odpis pohľadávky daňovým výdavkom?