Aduska06
16.10.17,22:30
Prosím skúsených účtovníkov
ako by bolo možné prefakturovať náklady spojené s odobratím vzorky (vzorka nevyhovela), ktoré sme museli uhradiť. Dodávateľ je ochotný nám všetko preplatiť a započítať s faktúrami, ale problém je, že neviem ako mu mám vystaviť faktúru (plus aké účty použiť). Účtujem v OMEGE. (dodávateľ je z ČR platca DPH, aj my sme platcovia) Ide o náklady na skúšku v Technickom skúšobnom ústave, Ďalej náklady na uverejnenie oznamu v RTVS.
Za každú radu budem vďačná
Tweety
17.10.17,08:48
Do textu dáš to, čo bolo dodané, ak náklady na skúšku v TSÚ,, tak to., Zaúčtovala by som to na 648.
Aduska06
17.10.17,20:51
len faktúry boli vystavené na Slovensku aj s DPH a neviem ako to prefakturovať do zahraničia, aké sumy (či s alebo bez DPH) a fakturujem bez DPH?