Martina046
17.10.17,09:39
ak mu chceme hradiť výdavky na benzín, neviem akým spôsobom, keďže to nie je náš zamestnanec a používa vlastné vozidlo. Viete mi niekto poradiť?
Dav
17.10.17,10:49
Navýšiť o cestovné náhrady odmenu z mandátnej zmluvy. Možnosť č. 2 - pozrieť §1 zákona 283/2002 Z.z. v aktuálnom znení, o cestovných náhradách, či sa môže uplatniť pri mandátnej zmluve.