Adiks
18.10.17,10:12
V roku 2014 účtovná jednotka sa zatriedila ako malá ÚJ, aj keď spĺňala podmienky na mikro ÚJ, v roku 2015 musela podľa zákona o účtovníctve zostať malou ÚJ, v roku 2016, aj keď stále spĺňala podmienky na mikro ÚJ, zostala malou ÚJ, rozhodlo tak vedenie. Môže v sa roku 2017 stať táto účtovná jednotka mikro ÚJ, nakoľko od vzniku spoločnosti doteraz a s predpokladom aj do budúcnosti spĺňa podmienky na mikro ÚJ ?
Tweety
18.10.17,10:19