Nina12345
18.10.17,12:10
Ahojte, chcela by som vedieť, či odpredajom hnuteľných vecí na základe kúpnopredajnej zmluvy , kde vystupujem ako FO a predávam PO musím podávať daňové priznanie... ak suma na zmluvách presiahne 15 000€ a viac...vopred ďakujem za poskytné info
ivka70
18.10.17,12:14
Nie.
Tweety
18.10.17,12:14
Sú to príjmy oslobodené od dane. §9
c) z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier,